08.

Procjena 2009.

, Republika Hrvatska ima 3 871 833 stanovnika, od ega 1 865 129 mukaraca (48,17) i 2 006 704 ene (51,83). Popis 1981.

Popis stanovnitva, domainstava i stanova je statistiko istraivanje koje se sprovodi u desetogodinjoj periodici s ciljem da se prikupe podaci o broju i osnovnim geografskim, demografskim, socioekonomskim, etno-kulturalnim i drugim karakteristikama svih osnovnih jedinica popisa (lica.

PDF, 7 Mb.

Popis 2011 Logo. decembra 2022, popisivai ponovo kreu na teren. 12.

.

Popis 2011. BH municipality Roma 2012. 11.

Usluge. .

000 manje u odnosu na popis iz 2011.

Popis stanovnitva na Kosovu 2011.

U tabeli su hronoloki prkazani podaci o broju stanovnika u opinama i gradovima u Bosni i Hercegovini, poevi od Popisa stanovnitva u Bosni i Hercegovini 1961. septembra 2013.

Najmanji prosjean broj lanova domainstva je u Budvi i to 2. Na ovom popisu su.

Procjena 2010.
Popis stanovnitva, domainstava i stanova.
do 15.

Detalji Jack Popisi stanovnitva 15 Maj 2020.

.

Kuanstva i obitelji. . Feb 18, 2023 Vojvodina popis 2011 Maternji jezik po opstinama i naseljenim mjestima.

Strukturna istraivanja sprovode se u vidu popisa na svakih deset godina, kao i ankete koje se sprovode u meupopisnom periodu na svake tri godine. 12. 2022. Popis 2013. postala nezavisna drava.

.

,. Rezultati se odnose na broj i strukturu stanovnitva prema polu, tipu naselja, nacionalnoj, odnosno etnikoj pripadnosti, vjeroispovijesti i maternjem jeziku, po.

Do ovog podatka se dolo.

Popis stanovnitva, domainstava i stanova u 2011.

godine o ukupnom.

Izvor.

godini ("Sl.